top of page
Banner website.JPG

Persbericht
Recyclingorganisaties benadrukken belang van recycling in waarborgen grondstoffenvoorziening

Den Haag, 6 maart 2024 
Het Nationaal Recycling Forum (NRF) roept de overheid en andere stakeholders op om de rol van recycling in de grondstoffenvoorziening met kracht te stimuleren. Tijdens het Nationaal Recycling Congres op 7 maart in Den Haag gaat de recyclingsector hierover in gesprek met beleidsmakers en  andere nauw betrokken partijen. 

Het congres wordt georganiseerd door de recyclingverenigingen FNOI (oudpapier & karton), MRF (metalen), NRK Recycling (kunststof) en VHT (textiel), en staat in het teken van grondstoffenstrategie. Er is een enorm potentieel aan grondstoffen beschikbaar uit bestaande producten die reeds in omloop zijn. Via hergebruik en recycling kunnen deze grondstoffen bijdragen aan het zekerstellen van de beschikbaarheid van grondstoffen. Daarvoor is het nodig dat er ook een industrie bestaat die deze gerecyclede grondstoffen inzet. De overheid moet dit faciliteren door de juiste kaders te scheppen. 
Over deze thematiek gaat de sector het gesprek aan op het Nationaal Recycling Congres. Naast een panel gesprek door de voorzitters van de organiserende verenigingen zijn er actuele bijdragen door de ministeries van IenW en EZK, de Europese recyclingkoepel EuRIC, onderzoeksinstituut TNO en door econoom & journalist Mathijs Bouman. 
De recyclingsector komt met een heldere boodschap op het congres: waarborg een stabiele afzetmarkt voor gerecyclede grondstoffen door de producerende industrie in Europa te faciliteren, en deze zelfs te verplichten om gerecyclede grondstoffen in te zetten. Op die manier wordt het potentieel aan gerecyclede grondstoffen optimaal benut en zo de winning van primaire grondstoffen, vaak in andere delen van de wereld, voorkomen.

 

NRC_2022-0017.jpg

Noot voor de redactie: 
Nadere informatie: Lennert Vermaat, secretaris NRF, 0657334985, mail@nationaalrecyclingforum.nl 

Het Nationaal Recycling Forum (NRF) is de koepel van de Nederlandse recyclingsector. Het NRF is opgericht door de recyclingorganisaties FNOI, MRF, NRK Recycling en VHT. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze organisaties ruim 250 bedrijven die dagelijks werk maken van de circulaire economie. Door gerecyclede grondstoffen te produceren die in plaats van primaire grondstoffen worden ingezet bij de productie van nieuwe producten en materialen realiseert de sector een grote hoeveelheid vermeden CO2 emissies.

 

bottom of page