top of page

DE INITIATIEFNEMERS

FNOI nieuw-klein.jpg
Logo small.JPG
VHTLogo_edited.jpg
NRK recycling.JPG

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is dé brancheorganisatie voor de Nederlandse oudpapierindustrie: circa 95 procent van de bedrijven in de oudpapierbranche is lid.  We behartigen de belangen van onze leden en maken ons sterk voor papierrecycling. De FNOI zet zich in voor professionalisering van de branche en voor een open en vrije internationale oudpapiermarkt.

De Metaalrecycling Federatie (MRF), is DE brancheorganisatie van de metaalrecyclingsector. De MRF behartigt de belangen van 140 professionele ondernemingen die gezamenlijk 85% van het totale volume voor hun rekening nemen. Deze metaalrecyclers hebben het MRF-Keurmerk en dat is een bewijs van kwaliteit en professionaliteit.

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is de brancheorganisatie voor de textielherwinningsindustrie, de branche die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren, verwerken en verhandelen van herbruikbaar textiel. De VHT zet zich in voor de belangen van de branche in het algemeen en die van de leden in het bijzonder. Vrijwel alle Nederlandse sorteerbedrijven van betekenis en de grotere charitatieve en commerciële inzamelaars van gebruikt textiel zijn lid.

NRK Recycling verenigt professionele bedrijven met gedegen kennis van het kunststof recyclingproces. Met moderne installaties leveren zij gerecyclede kunststof op maat. Zij zorgen ervoor dat het materiaal een nieuw leven krijgt. Kunststof recycling is een onmisbare schakel op weg naar een circulaire economie. Daar kan niemand meer omheen. Gebruik van recyclaat moet de norm worden. Want alleen kan de uitdaging worden  aangegaan om de kunststofkringloop te sluiten.

bottom of page